Inicio

Organización

Voluntariado

Recuperación

Investigación

Varamentos

Avistamentos

Bioacústica

Divulgación

Tenda

Contacto

 

facebook

 

 

 

RECUPERACIÓN


Lamentablemente en Galicia non se conta actualmente con ningún centro de recuperación dependente da administración para especies mariñas tales como cetáceos, lobos mariños ou tartarugas.

Ata hai dez anos, as accións de rescate e rehabilitación que se realizaron, precisaron da colaboración de outros centros de recuperación de fauna terrestre (Cotorredondo e Oleiros) e doutras institucións que teñen como obxecto a investigación (Instituto de Investigacións Mariñas-CSIC) e a educación ambiental (Acquarium do Grove, SGHN).

Gracias á sinatura do convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e CEMMA para a recuperación destas especies, os animais que necesitan do seu ingreso para coidados son trasladados á UCI de CEMMA. Nas últimas semanas previas á súa liberación no mar son trasladados a piscinas especialmente habilitada no IGAFA ou no Acquarium Galicia para fomentar a natación activa, captura de presas vivas, ..., sempre baixo a supervisión do Servizo Veterinario de CEMMA.

No seguinte enlace pódese ver un video da liberación de "Rostro", tartaruga recuperada en 2015:

https://www.youtube.com/watch?v=qv2R8tbXikA