facebook

 

 

INVESTIGACIÓN

Proxectos de investigación

PROXECTOS ACTUAIS

Ademais da investigación relacionada con varamentos (e os estudos coas mostras que conleva), monitorización marítima e monitorización costeira, lévanse a cabo os seguintes proxectos específicos:

- PROXECTO PHOCOEVAL, para a Fundación Biodiversidad.

OUTROS PROXECTOS XA REMATADOS

- "BASES PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES DE CETÁCEOS PROTEGIDAS EN LA DEMARCACIÓN MARINA NORATLÁNTICA", para el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (2011) y para la Fundación Biodiversidad (2012).

- "ESTUDO DO IMPACTO DOS PORTOS NOS CETÁCEOS". 2007-2010. Financiado pola Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia.

- "CAMPAÑAS THUNNUS: OS CETÁCEOS NA COSTEIRA DO BONITO". Comenzaron en 2007, e repetíronse en 2008, 2009 e 2010.

- "LIFE+ INDEMARES: INVENTARIO Y DESIGNACIÓN DE LA RED NATURA 2000 EN ÁREAS MARINAS DEL ESTADO ESPAÑOL". 2009-2013. Coordinado pola Fundación Biodiversidad.

- Colaboración como asesores no "SAFESEA PROJECT. SUSTAINABLE LOCAL FISHERIES AND PROMOTION OF A SAFE SEA FOR CETACEANS", a realizar en Portugal pola Universidade do Minho e a Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem.

- "DIVULGANDO A PÉ DE MAR". 2008-2010. Financiado pola Consellería do Mar da Xunta de Galicia.

- "CONSERVANDO O MEDIO MARIÑO: ESTUDOS DE BIOACÚSTICA MARIÑA EN GALICIA". 2008. Financiado pola Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia.

- "LA CAIXA A FAVOR DEL MAR. Embarques litoriais en Galicia". 2008. Financiado pola Fundació La Caixa.

- "BASES PARA LA CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESPECIES DE CETÁCEOS AMENAZADAS EN LAS AGUAS ATLÁNTICAS Y CANTÁBRICAS". 2006-2007. Financiado pola Fundación Biodiversidad.

- "OS SONS DO MAR". 2005-2007. Financiado pola Fundación Pedro Barrié de la Maza.

- "AVALIACIÓN DO IMPACTO DO VERTIDO DO "PRESTIGE" NAS POBOACIÓNS DE TARTARUGAS, FOCAS E CETÁCEOS DAS AUGAS COSTEIRAS DE GALICIA". 2003-2005. Financiado pola Fundació LaCaixa.

- "EUROFLUKES: INITIATING AN EUROPEAN NETWORK TO DEVELOP AN EUROPEAN CETACEAN PHOTO-ID SYSTEM AND DATABASE" (EVR1-2001-00015). 2001-2002. Coordinado polo Center of Environmental Science da Universidade de Leiden, Holanda.

- "Bioacumulación de contaminantes persistentes orgánicos nos pequenos cetáceos das augas europeas: vías de transporte e impacto na reproducción" (CE proposal EVK3-2000-00556), 2001-2003. Proxecto coordinado pola Universidade de Aberdeen, coa participación do Instituto de Investigacións Mariñas (CSIC), Nationaal Natuurhistorisch Museum de de Leiden, Netherlands Institute for Sea Research, University College de Cork, Universidade de La Rochelle y Centre de Recherche sur les Mamíferes Marins de La Rochelle en Francia e a colaboración de CEMMA.

- "Recollida de datos de pesquerías e monitorización de capturas accidentais de pequenos cetáceos en pesqueiras peláxicas en Escocia e Galicia"(CE 00/027), 2001. Proxecto coordinado pola Universidade de Aberdeen, coa participación do. Departamento de Física Aplicada de la Universidade de Vigo e CEMMA.

- "Estatus do arroás, T. truncatus, na provincia de Pontevedra". 2000. Para a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia.

- "Desenvolvemento dun software para estimar capturas non comunicadas ou non contabilizadas e datos de esforzo, e aplicar modelos de manexo das pesqueiras" (DG Pesca, Estudio 97/170), 1998-2000. Proxecto coordinado pola Universidade de Aberdeen, coa participación do Instituto de Investigacións Mariñas (CSIC) e CEMMA.

- "Impacto das pesquerías nos pequenos cetáceos en augas costeiras do noroeste de España e Escocia" (DG Pesca, Estudio 97/089), 1998-2000. Proxecto coordinado pola Universidade de Aberdeen, coa participación do Instituto de Investigacións Mariñas (CSIC) e CEMMA.

 
> Eubalaena
> Publicacións

 

 
 
 
 
 
 
s