Proba xenérica

5. O equipamento básico dun observador de cetáceos para a realización de mostraxes cetolóxicas a bordo está composto por:

a) traxe de neopreno e aletas.

b) bañador, toalla e crema solar.

c) prismáticos, GPS e estadillos para a recollida de datos..

d) libros sobre a bioloxía dos cetáceos.

26. A principal diferenza entre os eritrocitos de mamíferos e os de réptiles, é que os de réptiles?

a) ... son máis grandes
b) ...posúen núcleo
c) ...teñen forma de estrela

d) ...transportan nitróxeno no canto de osíxeno

EA6.- Cales destes enunciados son correctos:


a) A educación ambiental evoluciona de forma paralela a idea de medio ambiente e a percepción que del se ten.


b) A idea de educación ambiental non abarca termos sociais como base, senón que se centra nos procesos biolóxicos do medio natural.


c) A educación ambiental non ten unha dimensión temporal de futuro respecto as súas actuacións.


d) A educación ambiental traballa sobre a idea de definir os problemas que afectan ao medio ambiente e lograr o seu recoñecemento social, deixando os procesos de resolución destes problemas a outras disciplinas.


21. A extracción de sangue nos golfiños pode realizarse dos vasos:

a) Da aleta caudal
b) Da aleta dorsal
c) Das aletas pectorais
d) Todas as anteriores son correctas

25. Unha temperatura adecuada para un tanque de recuperación de tartarugas mariñas estaría nuns valores:

a) Por enriba de 25ºC
b) Entre 18 e 22ºC
c) Entre 16 e 18ºC

d) Non importa, xa que as tartarugas ao ser poiquilotermas poden adaptarse a calquera temperatura.

8. Podemos detectar a presencia dunha balea na zona de estudio a través:

a) do seu soplo, que o podemos observar a simple vista a mais de 2 Km de distancia.

b) da emisora de radio do barco, sintonizando a canle baleeira número 27.

c) dos sons que emite para tratar de asustar ó observador cando o barco se achega demasiado a ela.

d) dos latidos do seu corazón que detecta o radar do barco.

3. ¿Cal dos seguintes factores é o que máis condiciona a detección dos animais no mar e a realización dun avistamento?.

a) a eslora do barco.

b) a experiencia do patrón.

c) a cor dos nosos zapatos.

d) o estado do mar (vento, ondas…)

1. A óptica de observación necesaria para a levar a cabo mostraxes cetolóxicas a bordo dunha embarcación baseadas na realización e rexistro de avistamentos é:

 

a) prismáticos

b) telescopio.

c) cámara de fotos.

d) microscopio.

EA2.- A educación ambiental ten por obxectivos:


a) Concienciar a sociedade e axudala a adquirir maior sensibilidade sobre o medio ambiente en xeral e os problemas conexos.


b) Influír na sociedade para potenciar un consumo que implique un maior desenrolo económico como base da prosperidade do ser humano.


c) Introducir na sociedade novos valores éticos baseados na autosatisfaccion e o emprego indiscriminado dos recursos naturais.


d) Impedir que a sociedade desenvolva unha capacidade de avaliación dos problemas medioambientais actuais.


10. Os datos mínimos que debemos recoller cando realizamos un avistamento son:

a) especie, nº indivíduos, hora, coordenadas e comportamento.

b) especie, rumbo do barco e temperatura ambiental.

c) especie, velocidade e rumbo do barco.

d) presencia de crías na manda e profundidade.

Datos persoais

* Todos os campos son obrigatorios

-
-