Proba xenérica

7. Cando estamos realizando observación para a detección visual de cetáceos debemos:

a) estar moi pendentes de calquera indicio que nos poida indicar a presencia de animais, como a presencia de aves mariñas alimentándose.

b) Ter sempre os ollos pechados, para evitar non mollalos coa auga de mar.

c) Tirar peixe ó mar, para atraer ós animais.

d) Estar moi relaxados e só preocuparnos de non marearnos.

9. Cando estamos a realizar avistamentos por unha zona de pesca sabemos que:

a) podemos irnos a durmir, porque os cetáceos nunca se achegan ás zonas de pesca.

b) se hai boias no mar, todos os cetáceos se van a achegar a elas para examinalas.

c) debemos estar moi atentos, porque os cetáceos tamén están presentes nas zona de pesca.

d) se hai barcos de pesca na zona, é imposible que haxa cetáceos.

1. A óptica de observación necesaria para a levar a cabo mostraxes cetolóxicas a bordo dunha embarcación baseadas na realización e rexistro de avistamentos é:

 

a) prismáticos

b) telescopio.

c) cámara de fotos.

d) microscopio.

2. Cando estamos realizando un estudio de cetáceos a bordo dunha embarcación, cada vez que realizamos un avistamento debemos:

a) achegarnos sempre ós animais para para velos de preto.

b) gritar moi alto, para que nos escoiten e se achegen ó barco.

c) Interferir o menos posible no seu comportamento e recoller toda a información necesaria.

d) abandoar inmediatamente a zona.

23. O mellor xeito de inmobilizar a unha tartaruga é:

a) Inmobilizar as aletas facendo forza ata que se relaxe
b) Voltearla sobre un pneumático
c) Utilizar cabos ou cinchas ao redor das aletas
d) Colocala nunha caixa adecuada ao seu tamaño e que restrinxa os seus movementos ao mínimo

20. Os tres factores fundamentais a controlar na Síndrome de Varamento son:

a) Calor, Inanición e Hiperexcitabilidad
b) Compresión, Hipertermia e Tensión
c) Flotación, Hipotermia e Excesiva Relaxación
d) Ningunha das anteriores é correcta


13. O momo, ou quenlla peregrina, Cetorhinus maximus, ten, como todas as quenllas, no lombo

a) dúas aletas dorsais

b) unha aleta dorsal

c) unha chepa

d) unha espiña

12. O momo, ou quenlla peregrina, Cetorhinus maximus, na boca..

a) ten grandes e afiados dentes

b) barbas como as baleas

c) pequenos e numerosos dentes

d) beizos

EA9.- A Educación Ambiental Non Formal

 

a) é a transmisión non planificada de coñecementos, aptitudes e valores ambientais fora dun edificio oficial.

 

b) é un proceso pedagóxico polo cal se abordan contidos medioambientais de xeito innovador ou non tradicional.

 

c) é a transmisión (planificada ou non) de coñecementos, aptitudes e valores ambientais, fora do Sistema Educativo institucional.

 

d) é un proceso pedagóxico planificado polo cal o alumno ten unha actitude pasiva ante a transmisión de contidos medioambientais.


EA6.- Cales destes enunciados son correctos:


a) A educación ambiental evoluciona de forma paralela a idea de medio ambiente e a percepción que del se ten.


b) A idea de educación ambiental non abarca termos sociais como base, senón que se centra nos procesos biolóxicos do medio natural.


c) A educación ambiental non ten unha dimensión temporal de futuro respecto as súas actuacións.


d) A educación ambiental traballa sobre a idea de definir os problemas que afectan ao medio ambiente e lograr o seu recoñecemento social, deixando os procesos de resolución destes problemas a outras disciplinas.


Datos persoais

* Todos os campos son obrigatorios

-
-