Proba xenérica

EA3.- ¿Cales son os compoñentes da educación ambiental?


a) Estudio físico-químico da realidade, avaliación de problemas técnicos, actuacións de enxeñeria na resolución da problemática concreta.


b) Descrición da problemática ambiental, xurídica dos problemas, potenciacion de sancións administrativas ou penais co fin de solucionar os danos ocasionados.


c) Avaliación dos efectos do impacto sobre a sociedade,estudo de iniciativas para a mellora da calidade de vida de colectivos afectados, intervención social.


d) Base de fundamentos ecoloxicos, concienciación conceptual da sociedade , investigación e avaliacion de problemas, capacidade de acción.


26. A principal diferenza entre os eritrocitos de mamíferos e os de réptiles, é que os de réptiles?

a) ... son máis grandes
b) ...posúen núcleo
c) ...teñen forma de estrela

d) ...transportan nitróxeno no canto de osíxeno

EA4.- ¿Cales é a data mais relevantes na historia da educación ambiental?


a) Estocolmo 1972


b) Atenas 1896


c) Barcelona 1992


d) Río de Janeiro 2016


EA2.- A educación ambiental ten por obxectivos:


a) Concienciar a sociedade e axudala a adquirir maior sensibilidade sobre o medio ambiente en xeral e os problemas conexos.


b) Influír na sociedade para potenciar un consumo que implique un maior desenrolo económico como base da prosperidade do ser humano.


c) Introducir na sociedade novos valores éticos baseados na autosatisfaccion e o emprego indiscriminado dos recursos naturais.


d) Impedir que a sociedade desenvolva unha capacidade de avaliación dos problemas medioambientais actuais.


20. Os tres factores fundamentais a controlar na Síndrome de Varamento son:

a) Calor, Inanición e Hiperexcitabilidad
b) Compresión, Hipertermia e Tensión
c) Flotación, Hipotermia e Excesiva Relaxación
d) Ningunha das anteriores é correcta


27. A zona de elección para extraer sangue ás tartarugas mariñas é:

a) A zona inguinal, xunto ás aletas posteriores
b) En calquera das dúas aletas anteriores, na zona máis caudal
c) Directamente do corazón, a través do plastrón
d) A zona dorsal do pescozo


18. As principais patoloxías observadas nas necropsias dos mamíferos mariños son:

a)  Depresión nerviosa e problemas respiratorios
b) Lesións autoinmunes

c) Traumas Acústicos
d) Lesións respiratorias e dixestivas

EA6.- Cales destes enunciados son correctos:


a) A educación ambiental evoluciona de forma paralela a idea de medio ambiente e a percepción que del se ten.


b) A idea de educación ambiental non abarca termos sociais como base, senón que se centra nos procesos biolóxicos do medio natural.


c) A educación ambiental non ten unha dimensión temporal de futuro respecto as súas actuacións.


d) A educación ambiental traballa sobre a idea de definir os problemas que afectan ao medio ambiente e lograr o seu recoñecemento social, deixando os procesos de resolución destes problemas a outras disciplinas.


23. O mellor xeito de inmobilizar a unha tartaruga é:

a) Inmobilizar as aletas facendo forza ata que se relaxe
b) Voltearla sobre un pneumático
c) Utilizar cabos ou cinchas ao redor das aletas
d) Colocala nunha caixa adecuada ao seu tamaño e que restrinxa os seus movementos ao mínimo

5. O equipamento básico dun observador de cetáceos para a realización de mostraxes cetolóxicas a bordo está composto por:

a) traxe de neopreno e aletas.

b) bañador, toalla e crema solar.

c) prismáticos, GPS e estadillos para a recollida de datos..

d) libros sobre a bioloxía dos cetáceos.

Datos persoais

* Todos os campos son obrigatorios

-
-