Proba xenérica

12. O momo, ou quenlla peregrina, Cetorhinus maximus, na boca..

a) ten grandes e afiados dentes

b) barbas como as baleas

c) pequenos e numerosos dentes

d) beizos

21. A extracción de sangue nos golfiños pode realizarse dos vasos:

a) Da aleta caudal
b) Da aleta dorsal
c) Das aletas pectorais
d) Todas as anteriores son correctas

EA9.- A Educación Ambiental Non Formal

 

a) é a transmisión non planificada de coñecementos, aptitudes e valores ambientais fora dun edificio oficial.

 

b) é un proceso pedagóxico polo cal se abordan contidos medioambientais de xeito innovador ou non tradicional.

 

c) é a transmisión (planificada ou non) de coñecementos, aptitudes e valores ambientais, fora do Sistema Educativo institucional.

 

d) é un proceso pedagóxico planificado polo cal o alumno ten unha actitude pasiva ante a transmisión de contidos medioambientais.


1. A óptica de observación necesaria para a levar a cabo mostraxes cetolóxicas a bordo dunha embarcación baseadas na realización e rexistro de avistamentos é:

 

a) prismáticos

b) telescopio.

c) cámara de fotos.

d) microscopio.

EA6.- Cales destes enunciados son correctos:


a) A educación ambiental evoluciona de forma paralela a idea de medio ambiente e a percepción que del se ten.


b) A idea de educación ambiental non abarca termos sociais como base, senón que se centra nos procesos biolóxicos do medio natural.


c) A educación ambiental non ten unha dimensión temporal de futuro respecto as súas actuacións.


d) A educación ambiental traballa sobre a idea de definir os problemas que afectan ao medio ambiente e lograr o seu recoñecemento social, deixando os procesos de resolución destes problemas a outras disciplinas.


3. ¿Cal dos seguintes factores é o que máis condiciona a detección dos animais no mar e a realización dun avistamento?.

a) a eslora do barco.

b) a experiencia do patrón.

c) a cor dos nosos zapatos.

d) o estado do mar (vento, ondas…)

22. As primeiras actuacións a realizar cando chegamos ao lugar de varamento dun cetáceo son:

a) Buscar sombra, remollar continuamente ao animal e controlar a contorna (aglomeracións e berros)
b) Darlle para comer peixe ou papiña, e deixalo repousar ao sol
c) Acariñalo para que se tranquilice, sacalo da auga e mirarlle a cor das mucosas
d) Trasladalo de inmediato ao centro de recuperación máis próximo

11. O momo, ou quenlla peregrina, Cetorhinus maximus, pertence aos seláceos, é dicir que son peixes con cartílago e sen.

a) aletas

b) ganas

c) óso

d) pelos

EA4.- ¿Cales é a data mais relevantes na historia da educación ambiental?


a) Estocolmo 1972


b) Atenas 1896


c) Barcelona 1992


d) Río de Janeiro 2016


2. Cando estamos realizando un estudio de cetáceos a bordo dunha embarcación, cada vez que realizamos un avistamento debemos:

a) achegarnos sempre ós animais para para velos de preto.

b) gritar moi alto, para que nos escoiten e se achegen ó barco.

c) Interferir o menos posible no seu comportamento e recoller toda a información necesaria.

d) abandoar inmediatamente a zona.

Datos persoais

* Todos os campos son obrigatorios

-
-