Proba xenérica

EA4.- ¿Cales é a data mais relevantes na historia da educación ambiental?


a) Estocolmo 1972


b) Atenas 1896


c) Barcelona 1992


d) Río de Janeiro 2016


13. O momo, ou quenlla peregrina, Cetorhinus maximus, ten, como todas as quenllas, no lombo

a) dúas aletas dorsais

b) unha aleta dorsal

c) unha chepa

d) unha espiña

3. ¿Cal dos seguintes factores é o que máis condiciona a detección dos animais no mar e a realización dun avistamento?.

a) a eslora do barco.

b) a experiencia do patrón.

c) a cor dos nosos zapatos.

d) o estado do mar (vento, ondas…)

EA8.- A Educación Ambiental formal dentro dos contidos educativos oficiais ten un carácter


a) Puntual


b) Transversal


c) Anual


d) Unidiscilplinar


EA1 .- A educación ambiental se define como:


a) Un proceso pedagóxico dirixido a continuar unhas pautas de desenrolo axeitado ao mesmo tempo que se protexe, preserva e conserva os sistemas de soporte vital do planeta.


b) Un proceso pedagóxico dirixido a primar unhas pautas de produción intensiva que xeren a riqueza necesaria para arranxar os danos producidos ao medio ambiente.


c) Un proceso pedagóxico dirixido a minimizar o desenrolo do ser humano a favor da preservación do medio ambiente do planeta


d) Un proceso pedagóxico dirixido a ignorar as variables medioambientais e produtivas xa que ambas non teñen relación para o desenrolo do ser humano.


6. O emprego de técnicas de mostraxe acústica durante a realización das mostraxes cetolóxicas a bordo nos permite.

a) saber qué están decindo os golfiños.

b) cantarlle unha canción ás baleas.

c) rexistrar a presencia de animais que están moi lonxe ou sumergidos e que non podemos detectar a través da observación..

d) Emitir sons para asustar ós cetáceos e conseguir que abandonen a zona de estudio.

24. A chave do éxito da recuperación de tartarugas mariñas con patoloxías internas sería:

a) Control de temperatura e alimentación
b) A posibilidade de realizar tomografías computadorizadas
c) Manter á tartaruga en seco, polo menos, durante 4 horas diarias
d) Realizar analíticas sanguíneas diarias

25. Unha temperatura adecuada para un tanque de recuperación de tartarugas mariñas estaría nuns valores:

a) Por enriba de 25ºC
b) Entre 18 e 22ºC
c) Entre 16 e 18ºC

d) Non importa, xa que as tartarugas ao ser poiquilotermas poden adaptarse a calquera temperatura.

20. Os tres factores fundamentais a controlar na Síndrome de Varamento son:

a) Calor, Inanición e Hiperexcitabilidad
b) Compresión, Hipertermia e Tensión
c) Flotación, Hipotermia e Excesiva Relaxación
d) Ningunha das anteriores é correcta


8. Podemos detectar a presencia dunha balea na zona de estudio a través:

a) do seu soplo, que o podemos observar a simple vista a mais de 2 Km de distancia.

b) da emisora de radio do barco, sintonizando a canle baleeira número 27.

c) dos sons que emite para tratar de asustar ó observador cando o barco se achega demasiado a ela.

d) dos latidos do seu corazón que detecta o radar do barco.

Datos persoais

* Todos os campos son obrigatorios

-
-