FORMACIÓN E DIVULGACIÓN SOBRE ASISTENCIA E ESTUDO DE MAMÍFEROS MARIÑOS 2022

A CORUÑA

 

CEMMA pon en marcha o proxecto de “Medios para o estudio e asistencia aos mamíferos mariños” en colaboración coa Deputación da Coruña, presentando dous proxectos a cadansúa convocatoria: investimentos e actividades.

 
 
 
No capítulo de INVESTIMENTOS a través da convocatoria de axudas correspondentes ao programa DP0036: Programa de Axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito do medio ambiente durante o 2022.

O obxectivo principal do proxecto é o de aportar medios para asistencia e apoio aos animais varados e o estudio das súas poboacións na sede da CEMMA na provincia da Coruña e a diferentes agrupacións de Protección Civil e concellos da provincia, mediante a adquisición de padiolas especiais para o manexo de cetáceos varados.

Contarase cunha impresora láser e discos duros de almacenamento de información para completar a actualización informática da CEMMA.
Aportaranse tamén dispositivos GPS, trípodes e telescopios para seguimento marítimo e para poder poñer en marcha equipos de seguimento costeiro e facer seguimento dende a distancia de animais en perigo ou reintroducidos.

Disporase tamén de 10 padiolas de lona calada para traslado de cetáceos co fin de ser distribuidas nas agrupacións de Protección Civil dos concellos costeiros e incrementar os medios para a asistencia a cetáceos varados.
 
 
 

No capítulo de ACTIVIDADES a través da convocatoria de axudas correspondentes ao programa DP0031: Programa de Axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente durante o 2022.

O obxectivo principal do proxecto é o de aportar información, materiais e protocolos para o aumento de concienciación sobre a necesidade de conservación dos mamíferos mariños e outras especies mariñas ameazadas, así como para a asistencia e apoio aos animais varados.

 
 

- Actividades marítimas: realizáronse 5 embarques participativos dende o porto de Fisterra; o número de participantes total foi de 40 persoas. Ademáis leváronse a cabo 5 saídas para o estudo de fotoidentificación de arroaces dende A Coruña, cun pequeno grupo de participantes polos requirimentos da actividade, participando 14 persoas.

- Actividades litorais de formación de voluntariado: Realizáronse actividades en Rianxo, A Pobra do Caramiñal, Ponteceso, A Laracha e Malpica, sendo a participación finalmente dun total de 89 persoas en todas as xornadas.

- Desenterramento de esquelete de balea: na praia de Balarés (Ponteceso) varou un exemplar morto no ano 2019.  Recolleuse o esquelete e ogo de tres anos nun sarcófago procedeuse ao desenterramento e limpeza coa intención de preparar a peza nun futuro próximo. Contouse coa participación de 10 persoas.

 
Web da Deputación da Coruña: https://www.dacoruna.gal/portada/

 

COMPLETE WEB by CEMMA is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España License